ΝΕΑ: 1/11/2021

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Φωτοβολταϊκά Δυτικής Ελλάδος ΟΕ

Η εταιρία συστάθηκε την 21/5/2007 και έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη φωτοβολταικών έργων στην Ελλάδα.

Η εταιρία Φωτοβολταϊκά Δυτικής Ελλάδος ΟΕ διαθέτει υπό λειτουργία ένα ΦΒ πάρκο ισχύος 0.77MW στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας.